Отопление

Нормален размер на текста Увеличи размера на текста

Сложността на проблема за отоплението вече години наред занимава съзнанието на обикновения гражданин, опитващ се да намери най-функционалната опция и пресмятащ бюджета си.

За нашите условия има инвестиции, които се изплащат много бързо в рамките на 1 до 3 години. Например една от най-бързо възвращаемите инвестиции е използването на газ/пропан бутан или природна газ, термичните слънчеви колектори също имат бърза възвращаемост на вложения капитал. Автоматизация и контрол на температурата също е много ефикасно по отношение на инвестиране и възвращаемост. За други инвестиции е необходимо да се направи предварителен обстоен анализ.

Природната газ и пропан бутана са най-евтиното гориво, на една и съща цена в момента. Хубавото в случая, е че тези системи са напълно автоматизирани. Веднъж в началото на сезона устройството се настройва и не изисква допълнително ангажиране от страна на ползвателите. Тази опция, образно казано, е по средата като експлоатационни разходи и капитални вложения и най-доброто, което може да предложи енергетиката като опция за отопление за къща без допълнителни ангажименти.